Vereniging oprichten

Wat is de betekenis van een vereniging? Een vereniging heeft als streven een doel te bereiken. Over het algemeen maakt een vereniging geen winst. Om een vereniging te kunnen oprichten zijn minstens twee leden benodigd die aan de ledenvergadering meedoen. Zij krijgen ieder één stem. Traditioneel bestaat het bestuur van een vereniging uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Als vereniging kun je ook personeel aannemen. 

Voorwaarden om een vereniging te starten

Je kunt alleen een vereniging starten als deze lid is van een Vereniging van Eigenaars (VvE). Zo wordt gegarandeerd dat de gemeenschappelijke belangen behartigd worden. Voor een coöperatieve vereniging gelden weer andere voorwaarden. Je hebt de keuze uit een vereniging met volledige of met beperkte rechtsbevoegdheid. Een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid is verplicht een notariële akte met statuten op te stellen en zich in te schrijven bij de KvK. Een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid is dat niet. Hiervan heeft het bestuur echter wel privé aansprakelijkheid voor eventuele schulden als ze niet bij de KvK ingeschreven staan.

Daarnaast heb je de keuze uit een vereniging met of zonder onderneming. Een vereniging met onderneming moet (vennootschaps)belasting betalen en soms ook BTW. Daar staat tegenover dat je wel kunt profiteren van aftrekposten als de investeringsaftrek en de Research Developmentaftrek (RDA). Een startkapitaal is niet vereist wanneer je een vereniging wilt oprichten.

Direct een vereniging beginnen 

Wil je een vereniging beginnen? Intense Finance helpt je graag een vereniging te starten. We beantwoorden graag al je vragen over bijvoorbeeld de rechten en plichten die een vereniging als rechtspersoon heeft en kunnen je helpen bij de financiële administratie. Via ons grote netwerk kunnen we je ook helpen met de notariële stukken om een vereniging te kunnen oprichten. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie over de mogelijkheden.

Mogen wij jou ook assisteren met een nieuwe oprichting?