Maatschap oprichten

Wat is de betekenis van een maatschap? Een maatschap is een rechtsvorm waarbij meerdere maten hetzelfde beroep uitoefenen. Als ze dat onder een gezamenlijke naam doen, noemen we dat een maatschap. Maten zijn zo goed als gelijk aan elkaar en brengen allemaal iets in, zoals geld, goederen of arbeid. Een startkapitaal is niet verplicht.

Als je maatschap gaat oprichten, kun je ook personeel aannemen. Daar moet je dan wel (loon)belasting over betalen. Ook moet iedere maat zelf inkomstenbelasting afdragen over zijn of haar inkomsten van het bedrijf, maar kan hij of zij ook van zelfstandigenaftrek, startersaftrek en MKB-vrijstelling profiteren.

Maatschap als rechtsvorm 

Wanneer je een maatschap gaat oprichten, is het niet verplicht een contract op te stellen, maar wel raadzaam. Met een contract is het heel duidelijk welke afspraken er gelden betreffende de winstverdeling, bevoegdheden en de consequenties wanneer een maat uittreedt of overlijdt. Als maat kun je alleen verplichtingen voor jezelf aangaan, niet voor de andere maten. Na ondertekening van het contract moet je een openbare maatschap als rechtsvorm bij de KvK inschrijven. Een stille maatschap zonder onderneming hoeft niet bij de KvK ingeschreven te worden.

Verschil maatschap en VOF

Iedere maat is bij een maatschap als rechtsvorm bij schulden eveneens privé aansprakelijk. Het verschil tussen een maatschap en VOF is dat je aansprakelijkheid alleen voor een bepaald deel van de schulden geldt. Dat deel is voor iedere maat gelijk. Voor de schulden van een andere maat kun je niet aansprakelijk gesteld worden.

Wil je een maatschap oprichten? Intense Finance vertelt je graag over de kosten, de mogelijkheden voor aanvullend pensioen of een arbeidsongeschiktheidsverzekering en andere zaken die bij een maatschap komen kijken. Maak direct een afspraak!

Mogen wij jou ook assisteren met een nieuwe oprichting?