Commanditaire vennootschap oprichten

Wat is een commanditaire vennootschap? Wat is de betekenis van commanditair? Een commanditaire vennootschap (CV) bestaat uit een beherende vennoot en een stille vennoot. De beherende vennoot heeft de leiding over het bedrijf en is met zijn persoonlijk vermogen hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden van de CV, de stille vennoot is er voor financiële support. Hij brengt enerzijds geld in en profiteert anderzijds van de financiële resultaten. Deze rechtsvorm is ideaal wanneer je zelf te weinig kapitaal hebt voor de oprichting van een bedrijf. Een CV is geen rechtspersoon. 

Omdat een commanditaire vennootschap net even anders in elkaar zit, is het slim om samen een contract op te stellen als jullie een commanditaire vennootschap oprichten. Vermeld hierin onder andere alle onderlinge afspraken, de winstverdeling en de medezeggenschap. Laat het contract bij de notaris vastleggen, schrijf de vennootschap in bij de KvK en je commanditaire vennootschap is een feit.

Commanditaire vennootschap: de voordelen

Voor de beherende vennoot heeft de commanditaire vennootschap als voordelen dat er geen startkapitaal nodig is, dat je wel personeel aan kunt nemen en dat je fiscaal profiteert van voordelen als zelfstandigenaftrek, startersaftrek, de kleine-ondernemersregeling en MKB-vrijstelling. Voor de stille vennoot heeft de commanditaire vennootschap als voordelen dat hij deels medezeggenschap heeft over het bedrijf, profiteert van de financiële resultaten, belastingvoordeel heeft door middel van investeringsaftrek en geen aansprakelijkheid heeft voor eventuele schulden. Bovendien is een commanditaire vennootschap oprichten erg gemakkelijk en ontvang je gewoon AOW na je 65e.

Wil je een commanditaire vennootschap oprichten? Intense Finance vertelt je graag meer over deze rechtsvorm, de mogelijkheden voor een aanvullend pensioen, het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering, verplichte inkomstenbelasting en de aansprakelijkheid voor schulden. Ook als je een CV stop wilt zetten zijn wij er voor je.

Mogen wij jou ook assisteren met een nieuwe oprichting?