Een BV oprichten

Een BV oprichten is in veel situaties de juiste oplossing. Wat houdt een BV nu precies in? Een BV is een Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. In tegenstelling tot een NV (Naamloze Vennootschap) staan bij een BV de aandelen op naam en zijn ze niet vrij verhandelbaar. Een BV kan zelf verplichtingen aangaan en is hier ook zelf verantwoordelijk voor. Een BV wordt door bestuurders vertegenwoordigd en is eigendom van aandeelhouders. De DGA (directeur-grootaandeelhouder) is slechts persoonlijk aansprakelijk tot het bedrag dat voor de aandelen van de BV is betaald. 

Een BV oprichten heeft als voordeel dat nieuwe investeerders gemakkelijker aangetrokken kunnen worden door het uitgeven van aandelen. Ook is een BV veiliger omdat een BV bestuurdersaansprakelijkheid heeft in plaats van persoonlijke aansprakelijkheid. Het nadeel van een BV oprichten is dat je geen recht hebt op zelfstandigenaftrek, startersaftrek en MKB winstvrijstelling.

Welk soort BV oprichten bij KvK? Kosten versus baten

Je kunt verschillende soorten BV’s oprichten bij de KvK. Er wordt nog wel eens gesproken over een Flex BV. Iedere BV die is opgericht na de wetswijziging van oktober 2012 wordt een Flex BV genoemd, omdat je sindsdien met ieder kapitaal een BV kunt opzetten. Daarnaast wordt er onderscheid gemaakt tussen een Holding BV, Management BV, Spaar BV, ZZP BV, IP BV, Advocaten BV, Zorg BV en Werk BV. Een Holding BV is bijvoorbeeld verstandig om waardevolle zaken af te schermen voor een faillissement en een ZZP BV is er voor ZZP’ers die als payrollonderneming willen functioneren. Welke vorm BV het beste past bij jouw persoonlijke en financiële situatie bekijken we graag tijdens een kennismakingsgesprek.

Wat kost een BV oprichten? Bij een BV oprichten komen eenmalige kosten kijken, kosten voor de notaris en jaarlijkse kosten. Eenmalige kosten zijn kosten voor het oprichten van de BV bij de KvK. Jaarlijkse kosten zijn het uitbesteden van de administratie, de aangifte vennootschapsbelasting en BTW-aangiftes.

Stappenplan

Bij het oprichten van een BV wordt een akte opgesteld waarin de statuten staan. In de statuten staan onder andere de doelstelling van het bedrijf, het aantal aandelen en de aandeelhouders. Een BV oprichten is helemaal niet moeilijk, dat kan zelfs online en zonder kapitaal of notaris. We vertellen je graag meer over hoe een BV oprichten in zijn werk gaat, de verschillende vormen die er zijn, de bijbehorende risico’s en de mogelijkheden. Neem direct contact met ons op. We begeleiden je graag van A tot Z!

Mogen wij jou ook assisteren met een nieuwe oprichting?